تصاویر منتخب

وام ساخت حمام

دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات احداث حمام روستایی
در واحدهای مسکونی روستایی


در اجرای بند 6 ماده 25 آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 82 کل کشور مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 13158/ت 28527-ه- مورخ 24/3/82 دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی جهت احداث حمام در واحدهای مسکونی روستایی به شرح ذیل ابلاغ میگردد.

ماده یک : اولویت روستاهای مشمول طرح

روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب و یا فاقد حمام عمومی دائر باشند.

ماده دو : افراد مشمول طرح

تمامی متقاضیانیکه ساکن روستاهای ماده یک بوده و دارای منزل مسکونی با کیفیت قابل قبول برای سکونت باشند میتوانند تقاضای تسهیلات نمایند.

ماده سه : گردش کار

1 – ارائه تقاضای متقاضی با تایید شورای اسلامی به شعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2 – بررسی تقاضاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معرفی افراد مشمول طرح به بانک عامل تعیین شده ( بانک صادرات )

تبصره 1: بنیاد مسکن نظارت عالیه بر حسن مصرف تسهیلات را بر عهده دارد.

ماده چهار : تسهیلات

1 – سقف تسهیلات فردی جهت احداث حمام برای هر واحد مسکونی ( فضایی با حداکثر 2 متر مربع )
2 – مدت بازپرداخت یکسال از زمان پرداخت تسهیلات میباشد.
3 – پرداخت تسهیلات در یک مرحله و پس از تایید کارشناسان بنیاد در مرحله 80% پیشرفت کار خواهد بود.

تبصره 1 : اعطای تسهیلات جهت احداث حمام در واحدهای مسکونی در چارچوب ضوابط عقد قرض الحسنه خواهد بود.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت البرز افراز طبرستان می باشد.