جلسه پیگیری تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان گلوگاه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، سیّد رضا هاشمی مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان گلوگاه از برگزاری جلسه ای با حضور کلبادی نژاد فرماندار ، یلا معاونت فنی فرمانداری ....

  • منتشر شده در: 14/ 08/ 1399
  • توسط: مدیر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، سیّد رضا هاشمی مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان گلوگاه از برگزاری جلسه ای با حضور کلبادی نژاد فرماندار ، یلا معاونت فنی فرمانداری ، صیاد نیا مدیرامور مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام(ره) بنیاد مسکن استان ، یعقوبی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاظمی رئیس بهزیستی و سایر مسئولین شهرستانی ....

جلسه پیگیری تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان گلوگاه

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، سیّد رضا هاشمی مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان گلوگاه از برگزاری جلسه ای با حضور کلبادی نژاد فرماندار ، یلا معاونت فنی فرمانداری ، صیاد نیا مدیرامور مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام(ره) بنیاد مسکن استان ، یعقوبی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاظمی رئیس بهزیستی و سایر مسئولین شهرستانی در محل فرمانداری این شهرستان خبرداد وگفت : جلسه ای با حضور کلبادی نژاد فرماندار ، یلا معاونت فنی فرمانداری ، صیاد نیا مدیرامور مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام(ره) بنیاد مسکن استان ، یعقوبی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاظمی رئیس بهزیستی با هدف بررسی وضعییت مسکن محرومین و تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این قشر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

هاشمی مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان گلوگاه به موارد مطرح دراین جلسه اشاره و بیان داشت:درنشستی که در محل فرمانداری شهرستان گلوگاه با حضور فرماندار وسایر مسئولین استانی و شهرستانی مبنی بر بررسی وضعییت مسکن محرومین وسایر موارد این حوزه برگزارشد مواردی توسط فرمانداروحاضرین مطرح و مقرر شد دستگاه های ذیربط ازجمله بخشداری ها ، شهرداری ها، کمیته امداد و بهزیستی در خصوص تأمین مسکن محرومین پیگیری مجدانه داشته و اقدامات لازم را بعمل آورند و درادامه بنیاد مسکن نیزنسبت به معرفی افراد به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات اقدام نماید.

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید