حضوردرشهرستان سیمرغ

درادامه روند سفرهای شهرستانی ودیدارهای مردمی استاندار مازندران با مردم شریف استان این بار باحضور در شهرستان...

  • منتشر شده در: 11/ 11/ 1401
  • توسط: مدیر

حضوردرشهرستان سیمرغ"

درادامه سفرهای شهرستانی استاندار مازندران

 

درادامه روند سفرهای شهرستانی ودیدارهای مردمی استاندار مازندران با مردم شریف استان اینبار باحضور در شهرستان سیمرغ با مردم شریف این شهرستان دیدارومشکلات این شهرستان احصاء ومورد پیگیری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران دراین دیدار که به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی همراه بوده مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به اتفاق مهندس قاسمپور معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان ومهندس حق پناه مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانهای قائمشهروسیمرغ با حضور در روستاهای دینه سروجمال کلا ازنزدیک باشوراها ، دهیاریها واهالی روستا به صورت چهره به چهره دیدارو مشکلات روستاهای مذکور احصا و موردبررسی قرارگرفت.

اجرا و بازنگری طرح هادی ، تغییر کاربری و... ازموارد مطرح شده وازدرخواستهای مردمی ومسئولین محلی درروستاهای مذکور بوده که ازسوی مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مورد بررسی وپاسخ داداه شد و درادامه نیزدستورات لازم جهت پیگیری سایرموارد مطرح شده صادرشد.

درادامه سفراستاندار مازندران به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی استان جلسه شورای اداری درفرمانداری شهرستان سیمرغ با حضوردکترحسینی پوراستاندار برگزارشد.

دراین جلسه مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مازندران باتوجه به حضور درروستاهای دینه سروجمال کلا دربخش مرکزی شهرستان سیمرغ ودیدار چهره به چهره با مردم این روستاها گزارشی ازروند بازدید وبررسی موارد مطرح شده درحوزه فعالیتهای بنیادمسکن وهمچنین سایر دستگاهها باتوجه به درخواستهای مردمی راارائه نمود.

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید