اجرای مصوبات سفراستاندار درشهرستان گلوگاه پس ازپل تیله نو به مصیب محله رسید

اجرای مصوبات سفر حسینی پوراستاندار یکی پس از دیگری درشهرستان گلوگاه ...

  • منتشر شده در: 22/ 04/ 1401
  • توسط: مدیر

 

اجرای مصوبات سفراستاندار درشهرستان گلوگاه پس ازپل تیله نو به مصیب محله رسید"

 

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مازندران سیدرضاهاشمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گلوگاه از اجرای مصوبات سفر حسینی پوراستاندار یکی پس از دیگری دراین شهرستان خبرداد.

سیدرضاهاشمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گلوگاه دراینخصوص اظهارداشت : پس از سفر دکتر حسینی پور استاندار مازندران به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی به شهرستان گلوگاه وحضور در برخی روستاهای این شهرستان ازجمله تیله نو ومصیب محله ودستور استاندارمبنی برسرعت بخشیدن اجرای پروژه های عمرانی دراین روستاها (اتمام پروژهای نیمه تمام ،پیگیری و آغاز فعالیتهای عمرانی و محرومیت زدایی)روند فعالیتهای بنیادمسکن درروستاهای مذکور با ادامه روند اجرای پل روستای تیله نو وهمچنین تخریب 8 واحدمسکونی غیرمقاوم(فرسوده) درروستای مصیب محله شدت یافته واین روند هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد:مصوبات سفراستاندار درروستای مصیب محله شهرستان گلوگاه درحوزه فعالیتهای بنیادمسکن انقلاب اسلامی،تخریب 8 واحد مسکن روستایی غیرمقاوم وفرسوده واحداث واحدهای مسکونی بانظارت بنیادمسکن بوده که باپیگیرهای مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان و همچنین نظارت  مدیربنیادمسکن شهرستان مراحل اخذ مجوزساخت(تهیه نقشه هاو..) باهمکاری دهیاری روستا به پایان رسیده وبا استقرارتجهیزات سنگین رونداحداث واحدها آغاز وهم اکنون نیز آن ادامه دارد.

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید