جلسه هماهنگی تهیه برنامه توسعه اقتصادی واشتغالزایی روستایی شهرستان نور

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نور با موضوع بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی...

  • منتشر شده در: 18/ 02/ 1401
  • توسط: مدیر

جلسه هماهنگی تهیه برنامه توسعه اقتصادی واشتغالزایی روستایی شهرستان نور

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس کاظمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور از برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نور با موضوع بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه درمحل فرمانداری این شهرستان خبرداد.

کاظمی مدیربنیاد مسکن شهرستان نوردراینخصوص گفت: جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نور با موضوع بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه با حضوردکتر دکتر توکلی فرماندار ، معاونین فرماندار، بخشداران ، شهرداران ، نماینده مدیریت برنامه ریزی استان مازندران ، تیم مشاور تهیه کننده طرح مذکورو سایر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان درمحل فرمانداری برگزارشد.

وی گفت: این طرح بمنظور توسعه یکپارچه هماهنگ، فراگیر و پایدار روستاهای سطح شهرستان از طریق انتظام فضایی روستاهای شهرستان  و بر مبنای اصول برنامه ریزی فضایی با تاکید جنبه های اقتصادی و اشتغالزایی تهیه می شود.

کاظمی افزود : تثبیت جمعیت روستایی، آمایش و ساماندهی شبکه سکونتگاه های روستایی سطح شهرستان و تقویت شبکه تعاملات اجتماعی، اقتصادی از اهدف اصلی این طرح می باشد.