بازدیدمهندس خانی نوذری مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران از روند اجرای پروژه های عمرانی استان

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران ،مهندس خانی مدیرکل بنیادمسکن استان باتفاق دکتر ربیعی معاون مسکن شهری ،مهندس حسنی مدیراموراجرایی وماشین آلات عمرانی ،مهندس جمالی مدیربنیادمسکن شهرستان ساری ....

  • منتشر شده در: 07/ 02/ 1400
  • استاني
  • توسط: مدیر

   به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران ،مهندس خانی مدیرکل بنیادمسکن استان باتفاق دکتر ربیعی معاون مسکن شهری ،مهندس حسنی مدیراموراجرایی وماشین آلات عمرانی ،مهندس جمالی مدیربنیادمسکن شهرستان ساری ،مهندس عبدی مدیربنیادمسکن شهرستان نکا ومهندس فلاح ارمی ....

بازدیدمهندس خانی نوذری مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران از روند اجرای پروژه های عمرانی استان

   به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران ،مهندس خانی مدیرکل بنیادمسکن استان باتفاق دکتر ربیعی معاون مسکن شهری ،مهندس حسنی مدیراموراجرایی وماشین آلات عمرانی ،مهندس جمالی مدیربنیادمسکن شهرستان ساری ،مهندس عبدی مدیربنیادمسکن شهرستان نکا ومهندس فلاح ارمی مدیربنیادمسکن شهرستان بهشهر دربخشهای جداگانه از روند اجرای پروژه های عمرانی در شهرستانهای ساری،نکا وبهشهر بازدیدنمودند.

 دراین بازدید از پروژه های اقدام ملی مسکن ،مسکن شهری و اجرای طرح هادی درشهرستانهای مذکور بازدید و ازنزدیک روند پیشرفت پروژه ها و همچنین بررسی روند اجرای سایرپروژه های دردست اقدام موردبررسی قرارگرفت.

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید