جلسه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران با فرماندارشهرستان رامسر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مقدم مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر از جلسه مدیرکل بنیاد مسکن با فرمانداردر دفتر فرمانداری این شهرستان خبرداد وگفت : مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد ....

  • منتشر شده در: 28/ 01/ 1400
  • توسط: مدیر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مقدم مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر از جلسه مدیرکل بنیاد مسکن با فرمانداردر دفتر فرمانداری این شهرستان خبرداد وگفت :  مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران به اتفاق سایر همکاران خود  با  محمد آزاد فرماندار شهرستان رامسر با هدف بررسی روند فعالیتها و وضعییت پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در بخشهای ....

جلسه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران با فرماندارشهرستان رامسر

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مقدم مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر از جلسه مدیرکل بنیاد مسکن با فرمانداردر دفتر فرمانداری این شهرستان خبرداد وگفت :  مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران به اتفاق سایر همکاران خود  با  محمد آزاد فرماندار شهرستان رامسر با هدف بررسی روند فعالیتها و وضعییت پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در بخشهای مختلف دیدارنمود.

مقدم مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر درخصوص اين دیدار بيان داشت:  آزاد فرماندار شهرستان رامسر ضمن تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان این نهاد را یکی از برکات انقلاب اسلامی ویادگار امام راحل یاد کرد که  طی سالها فعالیت خود، در عمران وآبادانی روستاها نقش بسزایی داشته وهم اکنون نیز ادامه دارد.

وی درادامه این جلسه برنامه ریزی درسال جدیدجهت ادامه روند فعالیتهای عمرانی درروستاهای این شهرستان وهمچنین تحقق سایر برنامه های سال 99 راخواستارشد.

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید