تصاویر منتخب

روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران

آخرين اخبار

بررسي مشكلات روستاي خورشيدكلاشهرستان گلوگاه
بررسي مشكلات روستاي خورشيدكلاشهرستان گلوگاه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس عبدي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهروگلوگاه از ديدار مردمي روستاي خورشيدكلاازبخش مركزي گلوگاه خبردادواظهارداشت: جلسه ديدارمردمي روستاي خورشيدكلا...


(1393/04/31 12:43)[ تعداد مشاهده : 629 ]
بازديدفرماندار رامسرازبنيادمسكن شهرستان
بازديدفرماندار رامسرازبنيادمسكن شهرستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس غنمي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر ازحضورسروري فرمانداررامسر در بنيادمسكن شهرستان خبرددادوگفت: سروري فرماندار باتفاق....


(1393/04/31 11:38)[ تعداد مشاهده : 485 ]
تصویب طرح هادی روستايي وشهري ، شهرستانهاي قائمشهر،آمل وچالوس
تصویب طرح هادی روستايي وشهري ، شهرستانهاي قائمشهر،آمل وچالوس

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ،سيدمجيدهاشمي مديركل بنيادمسكن استان به تصويب طرح هادي روستايي 3 روستاي استان درهفته جاري اشاره كردوگفت: در اجرای بند ف ماده 194 قانون....


(1393/04/25 14:40)[ تعداد مشاهده : 601 ]
بررسي اجراي طرح هادي روستاي شاد منصورمحله رامسر
بررسي اجراي طرح هادي روستاي شاد منصورمحله رامسر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس غنمي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر ازاجراي طرح هادي روستاي شاد منصورمحله رامسرخبرددادواظهارداشت: مهندس جانمحمدي ناظربنيادمسكن استان باتفاق ...


(1393/04/22 07:47)[ تعداد مشاهده : 740 ]
بازگشايي معابراقدام اوليه واساسي دراجراي طرح هادي
بازگشايي معابراقدام اوليه واساسي دراجراي طرح هادي

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس غنمي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان رامسر ازبازديد دكتراكرمي ازاجراي بافت باارزش  درروستاي جواهرده رامسرخبرددادوگفت: دكتراكرمي مشاوراجرايي بافت باارزش روستاي ....


(1393/04/21 15:35)[ تعداد مشاهده : 430 ]
جلسه بررسي وارزيابي سيل بهشهر درفرمانداري اين شهرستان تشكيل شد.
جلسه بررسي وارزيابي سيل بهشهر درفرمانداري اين شهرستان تشكيل شد.

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس عبدي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهر ازتشكيل جلسه بررسي وارزيابي روند فعاليتهاي سيل بهشهر خبرددادوگفت: جلسه ستادبحران وارزيابي سيل بهشهربا حضوروبازديد ميداني دكترفلاح استاندار،..


(1393/04/19 10:09)[ تعداد مشاهده : 499 ]
تصویب طرح هادی روستايي شهرستانهاي ساري وآمل
تصویب طرح هادی روستايي شهرستانهاي ساري وآمل

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ،سيدمجيدهاشمي مديركل بنيادمسكن استان به تصويب طرح هادي روستايي شهرستانهاي ساري وآمل درهفته جاري اشاره كردوبيان داشت: در اجرای بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم...


(1393/04/19 08:32)[ تعداد مشاهده : 741 ]
بازديدازگلزارشهدائ روستاي اورطشت محمودآباد
بازديدازگلزارشهدائ روستاي اورطشت محمودآباد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس كوروش رمضانتبارمديربنيادمسكن شهرستان محمودآباد به بازديد از گلزارشهداي روستاي اورطشت اين شهرستان خبردادوگفت: فرزانه فرماندارشهرستان محمودآبادباتفاق بخشداربخش....


(1393/04/16 15:11)[ تعداد مشاهده : 787 ]
ديدارمردمي با اهالي بخش مركزي وسرخرود شهرستان محمودآباد
ديدارمردمي با اهالي بخش مركزي وسرخرود شهرستان محمودآباد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس رمضانتبار از ديدارمردمي مسئولين با اهالي بخش مركزي وسرخرود شهرستان محمودآبادخبردادوگفت: مراسم ديداروملاقات بامردم روستاهاي اورطشت ، يم چي ....


(1393/04/16 14:40)[ تعداد مشاهده : 561 ]
ديدارمردمي  باحضوردكترمقيمي
ديدارمردمي باحضوردكترمقيمي

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس لقمانپور مدير بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان نكاء به ملاقات وديدارمردمي دراين شهرستان اشاره كردوبيان داشت: ديداروملاقات بامردم شهرستان نكاء باموضوعيت بررسي ورفع مشكلات مردم ، باحضور....


(1393/04/12 11:40)[ تعداد مشاهده : 604 ]
بازديدفرماندارگلوگاه ازاجراي طرح هادي مهديرجه بخش كلباد
بازديدفرماندارگلوگاه ازاجراي طرح هادي مهديرجه بخش كلباد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ، مهندس عبدي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهر ازحضورعيسي قاسمي طوسي فرماندارگلوگاه  درپروژ ه هاي  عمراني بنيادمسكن شهرستان.....


(1393/04/12 11:15)[ تعداد مشاهده : 513 ]
تصویب طرح هادی 5 روستاي استان مازندران
تصویب طرح هادی 5 روستاي استان مازندران

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ،سيدمجيدهاشمي مديركل بنيادمسكن استان به تصويب طرح هادي روستايي 5 روستاي استان درهفته جاري اشاره كردوگفت: در اجرای بند ف ماده 194 قانون برنامه....


(1393/04/11 14:22)[ تعداد مشاهده : 841 ]
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج بنيادمسكن استان مازندران معرفي شد.
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج بنيادمسكن استان مازندران معرفي شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، طي حكمي سيدابوذرحسيني بعنوان فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيدمجيدي بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان مازندران ....


(1393/04/11 12:17)[ تعداد مشاهده : 666 ]
جلسه هم انديشي بنيادمسكن بااداره ثبت املاك واسناد بهشهر
جلسه هم انديشي بنيادمسكن بااداره ثبت املاك واسناد بهشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس عبدي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهروگلوگاه  به جلسه هم انديشي بنيادمسكن بااداره ثبت اسنادبهشهرخبردادوگفت:جلسه هم انديشي بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهر بااداره ثبت اسناد....


(1393/04/09 09:53)[ تعداد مشاهده : 550 ]
بررسي مشكلات روستاهاي بخش يانسردرجلسه شوراي اداري شهرستان بهشهر
بررسي مشكلات روستاهاي بخش يانسردرجلسه شوراي اداري شهرستان بهشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، مهندس عبدي سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان بهشهروگلوگاه درجلسه شوراي اداري اين شهرستان اظهارداشت: جلسه شوراي اداري شهرستان بهشهرباموضوعيت بررسي مشكلات روستاهاي بخش يانسر...


(1393/04/09 09:30)[ تعداد مشاهده : 499 ]
« اول « قبلی 33 34 35 36 37 38 39 40 بعدی » آخر »
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت البرز افراز طبرستان می باشد.